Hopp til innhold
logo

Konferanse

Evalueringsmetodikk - bygg og teknikk

Bli med på webinar hvor evalueringsmetodikk av bygg og teknikk står i fokus.

12.
november
2021
  1. 12. nov. 2021, 08:00 - 09:30

Tid og sted

Når

  1. 12. nov. 2021, 08:00 - 09:30

Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter står det:
For at nye sykehusprosjekter skal bidra til kunnskapsbasert og framtidsrettet utvikling av sykehus er det nødvendig å evaluere prosjektene. I forbindelse med prosjektinnramming skal det settes av midler, som en del av kostnadskalkylen, til en før- og etterevaluering av byggeprosjektet.
I dette webinaret setter vi fokus på systemer tilknyttet bygg og teknikk i sykehusene. Disse systemene har stor innvirkning på hvordan sykehuset oppleves i drift. Vi ønsker å se på hvilke generelle erfaringer vi har fra gjennomførte evalueringer etter 1-3 års drift. Videre ønsker vi å sette søkelyset på hvordan prosjektene kan lære av de feilene som avdekkes i evalueringene og hvordan man kan unngå å prosjektere og bygge feil i påfølgende prosjekter.

Forelesere:
Jan Petter Egseth jobber i seksjon prosjektering i  prosjektavdelingen I sykehusbygg HF. Han har jobbet som PL treknikk i Helsebygg Midt-Norge under utbyggingen av St. Olavs hospital, og videre i Sykehusbygg HF med ferdigstillelse og testing av bygg og teknikk som spesialområde.

Jan Petter Egseth.jpg

Jan Petter Egset, prosjektleder elektro

Harald Hasfjord er i dag leder av seksjon prosjektering i prosjektavdelingen. Før han begynte i Sykehusbygg HF jobbet Harald med sentral driftskontroll i Siemens, og som PL for totaltekniske entrepriser.
Jan Petter og Harald har til sammen mange års erfaring med feil og feilretting på tekniske anlegg i sykehus og andre typer prosjekt.  
Harald Hasfjord.jpg

Harald Hasfjord, seksjonsleder prosjektering

Fant du det du lette etter?