logo Sykehusbygg

Offisiell åpning av DMS Sør-Helgeland

Fredag 22. april ble Distriktmedisinsk senter Sør-Helgeland (DMS Sør-Helgeland) formelt åpnet av helse- og omsorgsminister Ingvil Kjerkol. Bygget sto ferdig i november i fjor, og ble satt i drift 1. januar i år.

Publisert 27.04.2022
Sist oppdatert 09.06.2022
En bygning med vinduer

Sykehusbygg HF hadde prosjektledelsen av konseptfasen i 2015-2016, og fikk gleden av å være til stede på åpningen. Planleggingen av DMS Sør-Helgeland var ett av de første oppdragene Sykehusbygg HF fikk etter opprettelsen i slutten av 2014.

 
DMS Sør-Helgeland er bygget av Brønnøy kommune, mens Helgelandssykehuset HF er leietaker.

"DMS-et har en driftsmodell som er utformet for å styrke samhandling mellom fag- og tjenestenivåene, altså en samling av helse- og omsorgstjenester som har til hensikt å gi helhetlige og sammenhengende tjenester til befolkningen der de bor"

Unni Dahl, sykehusplanlegger fra Sykehusbygg HF

Unni Dahl (1).jpg
 

Det er mange fagområder som er samlokalisert i DMS-et og i tilknytning til DMS-et, noe som gir store muligheter for samarbeid og sambruk av rom og utstyr:

 • ​Ambulansestasjon og legevakt har fått nye lokaler i DMS-et​
 • ​Kommunale tjenester som fysio- og ergoterapi, dagsenter, helsestasjon, sykehjem og kommunal administrasjon er samlokalisert med spesialisthelsetjenestene
 • ​Et distriktspsykiatrisk senter (DPS) er lokalisert ved siden av DMS-et
 
Dahl forteller at det er gledelig å se at planene fra konseptfasen har blitt realisert - både desentraliserte tjenester, og ikke minst samarbeidet om tjenester og kompetanseutvikling
 
-Dette er et flott bygg for både pasienter, pårørende og ansatte, sier Dahl.


Nærhet til helsetjenester har vært sentralt i norsk helsepolitikk i mange år og fremheves ofte med setningen: «Desentralisere det man kan og sentralisere det man må».

Følgende  tilbud er vedtatt og planlegges i DMS-et:

 • Hjerte og karsykdommer:
  • Hjertepoliklinikk: AEKG, EKKO, kontroll pacemaker og kontroll av hjertesviktpasienter
 • Billeddiagnostikk:
  • Konvensjonell røntgen, ultralyd og computertomografi. Benyttes elektivt av poliklinikk og fastleger og i akutte situasjoner av legevakten
 • Dialyse:
  • Driftes av fødeavdelingen. 4 dialysestasjoner.
 • Pediatri:
  • Føde og barsel. Ambulering av barnelege.
 • Kjemoterapi/Infusjonspoliklinikk:
  • Cytostatika, infusjonsbehandling og medikamenter for andre degenerative lidelser og spesielle syndromer som kan administreres lokalt. 2 plasser.
 • Gynekologi:
  • Vanlig gynekologiske undersøkelser, koloskopi og ultralyd
 • Øre-nese-hals:
  • ØNH-endoskopier og -konsultasjoner
  • Audiograf
 • Ortopedi:
  • Konsultasjoner med utredning, vurdering og behandling, kontroll etter operasjon, telemedisin
 • Kirurgi:
  • Dagkirurgi og småkirurgiske inngrep
 • Hud:
  • Vanlig konsultasjon og administrering av lysbehandling, billedstøttene kontroller av hudlidelser
 • Øye:
  • Utredning og behandling av vanlige øyesykdommer og mindre inngrep. Etableres innen år 2030
 • Nevrologi:
  • Nevrologisk undersøkelse og konsultasjon
 • Klinisk støttetjenester:
  • Blodtransfusjon og blodtapping.
 • Intermediære døgnplasser (samhandling og helhetlige pasientforløp):
  • Tilrettelagt for oppfølging før/istedenfor/etter sykehusopphold. Løsninger for effektiv drift og bemanning i samarbeid med kommunene. (En intermediærseng er en mellomting mellom kommunal seng og en seng i sykehus) Totalt 10 rom hvorav 2 er kommunale ØHD/KAD​


Virksomheten i poliklinikkene vil omfatte både korte konsultasjoner og noe lengre medisinske undersøkelser. Poliklinikken skal være tilrettelagt for sengetransport, slik at brukere som er innlagt på intermediærpost, sykehjemmet, fødestuen og dialysen kan komme til konsultasjoner som krever spesialutstyr.

 

Vi gratulerer med et nytt, flott bygg som vil komme hele befolkningen på Sør-Helgeland til gode! ​

​​Les mer om åpningen på Helgelandssykehusets egne nettsider ​