logo Sykehusbygg

Avhending og erverv av sykehuseiendom

Bli med på webinar med Bo Vegard Grøtvedt og Vidar Alden som begge jobber med avhending og erverv av sykehuseiendom i Sykehusbygg HF.

Passert
11.
november
2022
  1. 11. nov. 2022, 08:00 - 09:30

Tid og sted

Når

  1. 11. nov. 2022, 08:00 - 09:30
Vidar Alden portrett.jpg

Vidar Alden

Vidar Alden er jurist og har en variert bakgrunn hvor han blant annet har jobbet med avhending i Forsvarsbygg. Han har jurudisk erfaring innenfor fagområdene avhendingsrett, avtalerett, offentlige anskaffelser, husleierett, tingsrett, erstatningsrett, forvaltningsrett og fast eiendoms rettsforhold.

I webinaret kommer han hovedsaklig til å snakke om grunnervervsprosessens tre hovedspor:

  • Minnelige forhandlinger med endelig kjøpsavtale som resultat
  • Forhandlinger med resultat at det oppnås frivillig skjønnsavtale og forhåndstiltrede
  • Ekspropriasjon og skjønn


 

Bo Vegar Grøtvedt

Bo Vegard GrøtvedtBo Vegard Grøtvedt er siviløkonom med tilleggsutdannelse innen taksering, megling og jus - og de siste sju årene har han vært leder for erverv og avhending av sykehuseiendom i Sykehusbygg HF. Hans bakgrunn forøvrig er tjue år med allsidig eiendomsutvikling i privat sektor, ti år som prosjektleder i Skifte eiendom utvikling (Forsvarsbygg) og tre år som leder for avhending i Helse-Sør-Øst RHF bygg og eiendom. I webinaret kommer han hovedsaklig til å snakke om avhending av sykehuseiendom.


Webinaret gjennomføres på Teams - og vi gjør oppmerksom på at det blir tatt opp og publisert på hjemmesiden vår i etterkant.