logo Sykehusbygg

Media

Mediehenvendelser rettes til kommunikasjonsansvarlig i Sykehusbygg HF som bistår med den videre kontakten til ledere og fagpersoner i Sykehusbygg HF

 

En person med langt hår

Kristin Gjøvåg

Kommunikasjonsansvarlig Sykehusbygg HF

kristin.gjovag@sykehusbygg.no 40453858

Innsynskrav

Innsynskrav sendes til
post@sykehusbygg.no

Beredskap og krisehåndtering

Ved uønskede hendelser eller ulykker på våre byggeplasser:
+47 951 43 000

Sist oppdatert 05.10.2022