logo Sykehusbygg

Sykehusbygg HF

Sykehusbygg HF bidrar til framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge, gjennom læring, innovasjon og erfarings- og kompetanseoverføring.

Foto av personer på en byggeplass

Sykehusbyggkonferansen 2024

I år er det fem år siden sist Sykehusbygg HF arrangerte konferanse - og derfor er det gledelig å kunne melde at det blir sykehusbyggkonferanse 11.-12. november i år i Trondheim.
Sykehusbyggkonferansen2024
Bakgrunnsmønster, QR-kode

Kunnskapsbanken

Sykehusbygg HF bidrar til framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings - og kompetanseoverføring. 

Les mer om kunnskapsdeling og erfaringsoverføring her
Diagram

Webinarer og foredrag fra Sykehusbygg

Sykehusbygg gjennomfører foredrag og webinar for ulike målgrupper og interessenter.
Kommende webinarer
Webinarer

Jobb i Sykehusbygg

Sykehusbygging er viktig, men også komplekst. Derfor er vi avhengig av å ha gode folk med på laget. Her kan du lese mer om hvordan det er å jobbe i Sykehusbygg, eller se ledige stillinger.
Se mer
To mennesker som samhandler

Bærekraft i Sykehusbygg HF

Bærekraftig utvikling handler om å møte dagens behov, uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. Bærekraftig utvikling har tre dimensjoner.- klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.
Bærekraft - grunnstammen i Sykehusbygg HF
Ikon