logo Sykehusbygg

Sykehusbygg HF

Sykehusbygg HF bidrar til framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge, gjennom læring, innovasjon og erfarings- og kompetanseoverføring.

Foto av personer på en byggeplass

Kunnskapsdeling og erfaringsoverføring

Sykehusbygg HF bidrar til framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings - og kompetanseoverføring. 

Les mer om kunnskapsdeling og erfaringsoverføring her
En mobiltelefon på et bord

Webinarer og foredrag fra Sykehusbygg

Sykehusbygg gjennomfører foredrag og webinar for ulike målgrupper og interessenter.
Kommende webinarer
Webinarer

Jobb i Sykehusbygg

Sykehusbygging er viktig, men også komplekst. Derfor er vi avhengig av å ha gode folk med på laget. Her kan du lese mer om hvordan det er å jobbe i Sykehusbygg, eller se ledige stillinger.
Se mer
To mennesker som samhandler

Bærekraft i Sykehusbygg HF

Bærekraftig utvikling handler om å møte dagens behov, uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. Bærekraftig utvikling har tre dimensjoner.- klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.
Bærekraft - grunnstammen i Sykehusbygg HF
Ikon
 • En mann som holder en bok
  13. februar 2024
  KRIEGSLAZARETT 1/509 - Aker sykehus under fremmed kommando

  Under 2. verdenskrig hadde den tyske okkupasjonsmakten stor aktivitet på Aker sykehus, eller KRIEGSLAZARETT 1/509 som de valgte å kalle det. En rekke nye bygg ble reist for å gi rom til syke og sårede tyske soldater og offiserer. Byggene har blitt stående, og har vært en del av sykehusdriften på Aker i mange år. Nå kommer historien i bokform.

 • Webinar
  6. februar 2024
  Nytt webinar fra Sykehusbygg HF fredag 9. februar

  Når behovene endres - er sykehusene fleksible for endrede behov?

 • En gruppe mennesker som går rundt en bygning
  5. januar 2024
  Informasjonsmøte for leverandører - Hvilke muligheter gir Nye Aker og Nye Rikshospitalet?

  I 2031 vil Oslo få to nye sykehus. Nye Aker som nytt lokalsykehus og Nye Rikshospitalet som i tillegg har regionale og nasjonale funksjoner. Helse Sør-Øst RHF skal investere totalt 42 milliarder kroner i de to sykehusprosjektene frem til ferdigstillelse, og inviterer sammen med NHO Byggenæringen og Entreprenørforeningen bygg og anlegg Oslo, Akershus og Østfold til informasjonsmøte for aktører i bygg- og anleggsnæringen 24. januar.