logo

Sykehusbygg HF

Sykehusbygg HF bidrar til framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge, gjennom læring, innovasjon og erfarings- og kompetanseoverføring.

Foto av personer på en byggeplass

Kunnskapsdeling og erfaringsoverføring

Sykehusbygg HF bidrar til framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings - og kompetanseoverføring. 

Les mer om kunnskapsdeling og erfaringsoverføring her
En mobiltelefon på et bord

Webinarer og foredrag fra Sykehusbygg

Sykehusbygg gjennomfører foredrag og webinar for ulike målgrupper og interessenter.
Kommende webinarer
Webinarer

Jobb i Sykehusbygg

Sykehusbygging er viktig, men også komplekst. Derfor er vi avhengig av å ha gode folk med på laget. Her kan du lese mer om hvordan det er å jobbe i Sykehusbygg, eller se ledige stillinger.
Se mer
To mennesker som samhandler

Bærekraft i Sykehusbygg HF

Bærekraftig utvikling handler om å møte dagens behov, uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. Bærekraftig utvikling har tre dimensjoner.- klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.
Bærekraft - grunnstammen i Sykehusbygg HF
Ikon
 • En bygning med noen få mennesker som går rundt
  24. november 2023
  Grunnstein i regn

  Smil og gode ord lot seg se og høre på Nordbyhagen fredag 3. november, på tross av regn, slaps og vind fra alle kanter. Under en blafrende teltduk foran et stort, vått hull i bakken ble grunnstein for nytt senter for psykisk helsevern (PHN) satt ned.

 • En bygning med en høyde i bakgrunnen
  22. november 2023
  Går videre med planer for nytt akuttbygg i Kristiansand

  Styret i Helse Sør-Øst har i sitt møte 22. november godkjent konseptfasen for prosjektet akuttbygg Kristiansand ved Sørlandet sykehus HF. Prosjektet innebærer nybygg og ombygging ved eksisterende sykehus i Kristiansand, som blant annet skal omfatte somatiske mottaksfunksjoner og intensiv- og intermediærbehandling.

 • En by med en vannmasse
  6. november 2023
  Byens beste utsikt blir borte

  Den høyeste tårnkrana på byggeplassen til det nye sykehuset i Drammen er borte. Kranfører Aram Nour mister byens beste utsikt, og nedrigging av tårnkranene indikerer at bygget nærmer seg ferdig.