logo Sykehusbygg

Varsling om kritikkverdige forhold på byggeplass

For arbeidslivet og samfunnet for øvrig er det viktig å avdekke kritikkverdige forhold på byggeplasser. Sykehusbygg HF oppfordrer både interne og eksterne aktører til å varsle hvis de opplever forhold på våre byggeplasser som betegnes som kritikkverdige.

​Varsling er en viktig del av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, og det gir en mulighet for å avdekke og forbedre kritikkverdige forhold.

 Eksempler på kritikkverdige forhold kan være

  • brudd på lovregler
  • brudd på interne regler eller
  • brudd på etiske normer.

Eksempler på varslingssaker kan være brudd på lover eller forskrifter, straffbare forhold, mobbing og trakassering, svikt i sikkerhetsrutiner eller fare for liv og helse.

 Alle kan varsle om kritikkverdige forhold – uavhengig av arbeidsforhold og stillingstittel. Varsler kan velge å være anonym.

Skjema for varsling av kritikkverdige forhold på byggeplass


Morten Nordanger  

For spørsmål om varsling, ta kontakt med spesialrådgiver for arbeidslivskriminalitet i Sykehusbygg HF, Morten Engeset-Nordranger

Mobil +47 48 04 65 78

E-post:morten.nordanger@sykehusbygg.noSist oppdatert 30.04.2024