logo Sykehusbygg

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering 2022

Hensikten med dette dokumentet er å synliggjøre Sykehusbygg HFs implementering av  åpenhetsloven - både  virksomhetsinternt og i prosjektporteføljen som foretaket gjennomfører på oppdrag fra  RHF/HF. 

Diagram

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, åpenhetsloven, trådde i kraft 1.juli 2022. Loven er en direkte oppfølging av FNs bærekraftsmål.

Dokumentet kan leses i sin helhet her

Sist oppdatert 29.06.2023