logo Sykehusbygg

Webinar

Erfaringer fra pandemi

COVID -19-pandemien har utfordret samfunnet generelt og helsetjenestene spesielt. Bli med på webinar med Sykehusbygg HFs Marte Lauvsnes når hun forteller om nasjonale og internasjonale erfaringer og råd i planlegging av sykehus i lys av pandemien.

Passert
13.
januar
2023
  1. 13. jan. 2023, 08:00 - 09:30

Tid og sted

Når

  1. 13. jan. 2023, 08:00 - 09:30

Type arrangement

Webinar

COVID-19-pandemien har utfordret samfunnet generelt og helsetjenestene spesielt. Kapasitetsutfordringer, skille mellom rent og urent og behov for gode omgivelser for ansatte og pasienter i en krevende situasjon er tema som får betydning for sykehusplanlegging. I dette webinaret får vi høre mer om nasjonale og internasjonale erfaringer og råd i planlegging av sykehus.


Marte Lauvsnes.1x1.jpg

Marte Lauvsnes er sjef for avdeling for rådgiving og tidligfase i Sykehusbygg HF. Hun har over 25 år med erfaring som sykehusplanlegger, og er utdannet intensivsykepleier.

Marte har jobbet med alt fra strategisk planlegging til detaljerte planer for enkeltrom i sykehus, og hun har også erfaring fra planlegging av helsehus og kommunale funksjoner. Marte har et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk, og er blant annet styreleder for EU-nettverket for sykehusplanleggere, EUHpn.