logo Sykehusbygg

Webinar

Kunnskapsgrunnlag nyfødtintensiv

Passert
16.
desember
2022
  1. 16. des. 2022, 08:00 - 09:30

Tid og sted

Når

  1. 16. des. 2022, 08:00 - 09:30

Type arrangement

Webinar

Det har skjedd en vesentlig endring i behandlingsprinsippene for syke nyfødte i løpet av de siste tiårene, som videre har store følger for planlegging og utforming av avdelinger og pasientrom. Dette er bakgrunnen for utarbeidelsen av et kunnskapsgrunnlag for planlegging av nyfødtintensivavdelinger. 

Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet i tett samarbeid med fagmiljø fra alle helseregioner. I webinaret vil Jens Martin Gleditsch ta for seg de store linjene i dette kunnskapsgrunnlaget.

 Jens Martin Gleditsch_1x1.jpg

Jens Martin Gleditsch er lege og informatiker, og har en bakgrunn som spenner fra kirurgisk virksomhet til oppstartsbedrifter innen e-helse.

Han begynte i Sykehusbygg i 2019 som rådgiver, og har siden 2021 vært områdeleder O-IKT for Prosjekt Nytt sykehus i Drammen. Som rådgiver var han prosjektleder for utarbeidelsen av kunnskapsgrunnlaget for planlegging av nyfødtintensiv.

Vel møtt!