logo

Prosjekter i Helse Midt-Norge RHF

 • En stor hvit bygning med gårdsplass
  Utbygging akutt, operasjon og intensiv Ålesund (AIO)

  Det skal gjennomføres en stor utbygging av akutt, intensiv og operasjon ved Ålesund sykehus. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i siste halvdel av 2026.

 • Diagram, ingeniørtegning
  Senter for psykisk helse Øya (SPH)

  Senter for psykisk helse er en del av NTNUs samling av campus på og ved Gløshaugen i Trondheim og vil inngå i helse - og sosialfagklyngen på Øya. Senteret etableres sammen med St. Olavs hospital sitt fagmiljø og behandlingstilbud innen psykisk helsevern.

 • En bygning på en høyde ved vannet
  Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

  SNR-prosjektet inneholder utbygging av et felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal lokalisert på Hjelset i Molde kommune. I tillegg vil det etableres poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi i et distriktsmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund.

Sist oppdatert 21.03.2022