logo Sykehusbygg

Senter for psykisk helse Øya (SPH)

Senter for psykisk helse er en del av NTNUs samling av campus på og ved Gløshaugen i Trondheim og vil inngå i helse - og sosialfagklyngen på Øya. Senteret etableres sammen med St. Olavs hospital sitt fagmiljø og behandlingstilbud innen psykisk helsevern.

Fakta SPH

Prosjektleder fra Sykehusbygg HF er Lars Abrahamsen

Les mer om prosjektet på NTNU sine prosjektsider​​

Sist oppdatert 19.01.2023