logo Sykehusbygg

Nye Hammerfest sykehus (NHS)

Hammerfest sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Vest-Finnmark. Sykehuset er i dag et velfungerende sykehus som er godt vedlikeholdt, men mange av de tekniske anleggene er gamle og bør skiftes ut i løpet av en femårsperiode. 

Form, rektangel

Om prosjektet 

tidslinje

Finnmarkssykehuset HF har engasjert Sykehusbygg HF som prosjektleder for det nye sykehuset. Sykehusbygg HF har hatt prosjektledelsen i idéfasen, konseptfasen og i forprosjektet. Prosjektledelse og utstyrsanskaffelser frem til innflytting inngår også i kontrakten. Prosjektsjef er Harald Hasfjord fra Sykehusbygg HF.


Les mer på Finnmarkssykehusets egne nettsider
Sist oppdatert 19.01.2023