logo

Prosjekter i Helse Sør-Øst RHF

 • En bygning med noen få mennesker som går rundt
  Nye bygg for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus

  Det skal etableres nye bygg for en utvidelse av voksenpsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien ved Akershus universitetssykehus (Ahus) på Nordbyhagen. Byggene skal samle tilbudet for sykehusbasert psykisk helsevern ved Ahus og skal etter planen være ferdig til innflytting i 2026.

 • En gruppe mennesker som sitter på en benk foran en bygning
  Nye Rikshospitalet

  Nye Rikshospitalet skal utvikles som et samlet og komplett sykehus med regionale og nasjonale spesialfunksjoner. Samtidig blir det et lokalsykehus for rundt 200 000 innbyggere, og til alle barn og unge under 18 år med somatisk sykdom i Oslo.  

 • En gruppe mennesker som sitter på en benk foran en bygning
  Nye Rikshospitalet

  Nye Rikshospitalet skal utvikles som et samlet og komplett sykehus med regionale og nasjonale spesialfunksjoner. Samtidig blir det et lokalsykehus for rundt 200 000 innbyggere, og til alle barn og unge under 18 år med somatisk sykdom i Oslo.  

For mer informasjon om utbyggingsprosjektene i Helse Sør-Øst RHF, les mer her


Sist oppdatert 15.02.2023