logo Sykehusbygg

Nytt akuttbygg Kristiansand

Prosjektet innebærer nybygg og ombygging ved eksisterende sykehus i Kristiansand, som skal romme somatiske mottaksfunksjoner, intensiv- og intermediærbehandling.

Nytt akuttbygg Kristiansand.jpg


Prosjektleder fra Sykehusbygg HF er Mette Knudsen.


Les mer om prosjektet på helseforetakets egne sider 
Sist oppdatert 19.01.2023