logo Sykehusbygg

Nytt akuttbygg Kristiansand

Prosjektet innebærer nybygg og ombygging ved eksisterende sykehus i Kristiansand, som skal romme somatiske mottaksfunksjoner, intensiv- og intermediærbehandling.

Nytt akuttbygg Kristiansand.jpg

 

Prosjektleder fra Sykehusbygg HF er Morten Christoffersen.


Les mer om prosjektet på helseforetakets egne sider 

 

 

 

Sist oppdatert 20.03.2024