logo Sykehusbygg

Psykisk helsevern Norrdbyhagen (PHN)

Nye bygg for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus

Det skal etableres nye bygg for en utvidelse av voksenpsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien ved Akershus universitetssykehus (Ahus) på Nordbyhagen. Byggene skal samle tilbudet for sykehusbasert psykisk helsevern ved Ahus og skal etter planen være ferdig til innflytting i 2026.

En bygning med noen få mennesker som går rundt

                                       Nøkkelinformasjon

 

Diagram

Prosjektsjef fra Sykehusbygg HF er Per Hellevik Carlsson

Les mer om prosjektet på hjemmesiden til Akershus universitetssykehus 

Sist oppdatert 17.11.2023