logo

Nytt kreft- og somatikkbygg Ahus

Det planlegges for et nytt kreft- og somatikkbygg ved Akershus universitetssykehus. 


Fakta kreftsenter Ahus

Les mer om prosjektet på helseforetakets sider ​
Prosjektleder fra Sykehusbygg HF er Lasse Berg

Sist oppdatert 11.05.2023