logo Sykehusbygg

Nytt sykehus i Drammen

Byggestart for det nye sykehuset i Drammen var høsten 2019, prosjektet er nå i en gjennomføringsfase. Planen er at sykehuset skal kunne tas i bruk før sommeren 2025.

Form, rektangel


Om prosjektet

Figur som lister opp nøkkelfakta om prosjektet.

Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Drammen, Lier, Hurum, Røyken og Sande og ha områdefunksjoner for alle beboere innenfor hele Vestre Viken HF sitt dekningsområde.

Det skal etableres stråleterapi og ha integrerte lokaler for psykiatri. Det nye sykehuset skal ligge på Brakerøya og erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon og engasjert ressurser Sykehusbygg HF til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen. Prosjektdirektør fra Sykehusbygg HF er Arnstein Hodne. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med Vestre Viken HF. 

​​Les mer på helseforetakets egne sider ​

Sist oppdatert 15.02.2023