logo Sykehusbygg

Utbygging Somatikk Skien - USS

Styret i Helse Sør-Øst godkjente 26.11.2020 konseptrapport for arbeidet med utbygging av somatikk i Skien ved Sykehuset i Telemark HF. Forprosjektet startet i 2022. 

Om prosjektet 

Fakta Skien

Sykehusbygg HF har på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF ledet konseptfasen for USS-prosjektet i Sykehuset Telemark HF. Konseptrapport ble godkjent av styret i Helse Sør-Øst 26. november 2020 og forprosjektet er planlagt med oppstart januar 2022. I samme vedtak fra Helse Sør-Øst RHF ble det også vedtatt at ansvaret for forprosjektet overføres fra det regionale helseforetaket til Sykehuset Telemark HF. 2021 er planlagt benyttet til forberedelse av forprosjekt.

Helse Sør-Øst RHF vedtok i 2016 at stråleenhet for sykehusområdet Vestfold og Telemark skal legges til Sykehuset Telemark HF. Dette er en sentral del av helseforetakenes framtidige krefttilbud.

Prosjektet består av tre deler: Kreftsenter (Ombygg og nybygg), Sengebygg 101 senger (Nybygg) og utvidet akuttsenter (Ombygg og nybygg). Delprosjektene vil trolig bli behandlet som uavhengige enheter ved valg av entreprisestrategi.

Prosjektleder fra Sykehusbygg HF er Renate Hansen

Les mer på helseforetakets egne sider ​

Sist oppdatert 19.01.2023