logo Sykehusbygg

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet skal videreutvikles med en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset.


Fakta Innlandet

Prosjektsjef fra Sykehusbygg HF er Tom Einertsen

Les mer om prosjektet på ​​helseforetakets sider​

Sist oppdatert 19.01.2023