logo Sykehusbygg

Nye Stavanger universitetssykehus (Nye SUS)

Nye SUS er prosjektnavnet på det nye universitetssjukehuset i Stavanger. Sykehuset skal ligge på Ullandhaug, og blir 125.000 kvadratmeter fordelt over fem bygg. 

Skikkelse

 

Om prosjektet 

Faktaboks NSD

Prosjektet Nye SUS passerte godkjent konseptfase (B3) i januar 2016, og passerte godkjent forprosjekt (B4) i juni 2017.

Første byggetrinn utgjør ca. 125 000 kvadratmeter fordelt over fem bygg, med en total kostnadsramme på 11,2 milliarder (i 2023 kroner).

Bygg A: sengerom, dialyse, skopirom, fødestuer og poliklinikkrom.

Bygg B: sengerom, terapi, treningssal og barnepoliklinikk. 

Bygg C og D (henger sammen): sengerom, nyfødt intensiv, akuttmottak og landingsplass for helikopter. I første etasje av C-bygget ligger aula og publikumsområder. 

Bygg E: behandlingsbygg med en rekke spesialiserte funksjoner. 

Oppstart av arbeider på byggeplassen skjedde i mars 2019, og byggestart var i august 2019. Ferdigstillelse er planlagt til 2024.

Prosjektdirektør fra Sykehusbygg HF er Kari Gro Johanson. ​

Les mer på prosjektets hjemmeside

 

 

 

Sist oppdatert 30.05.2022