logo Sykehusbygg

Tilpasse nye helikopterlandingsplasser

Sykehusbygg HF har fått i oppdrag å tilpasse utvalgte helikopterlandingsplasser til de nye redningshelikopterne av typen AgustaWestland AW101.Prosjektet kalles til daglig NAWSARH - Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter.

Form, rektangel

Oppdraget er basert på regjeringens beslutning i 2013 om å skifte ut Forsvarets gamle Sea King-flåte med 16 redningshelikoptre av typen Agusta Westland AW101. Denne helikoptertypen er noe tyngre og større enn Sea King. Oppdraget omtales til daglig som NAWSARH - Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter.

Nøkkelinformasjon om prosjektet

NAWSAR2.png

Status og framdrift:

Sykehusbygg ble tildelt helikopteroppdraget i foretaksmøtet 23.februar 2015. Tilpasningene for prioriterte landingsplasser skal være utført innen 2022 og følger planene for oppstart av nytt redningshelikopter fra de ulike helikopterbasene i Norge.

Tiltakene vil variere fra sykehus til sykehus. Ved noen helikopterplattformer dreier det seg om relativt enkle avstivning- og sikringstiltak, og på noen steder kan det være behov for en ny landingsplass. Alt skjer i samsvar med varslet revisjon av forskrifter og Forsvarets anbefalinger. Prosjektleder for Sykehusbygg er Knut-Ola Haug

Les mer om prosjektet på regjeringens nettsider

Sist oppdatert 12.08.2022