logo Sykehusbygg
Diagram

Kunnskapsbanken

Sykehusbygg HF bidrar til framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings - og kompetanseoverføring. Sykehusbygg HF jobber kontinuerlig med å gjøre innholdet i kunnskapsgrunnlag, veiledere og andre dokumenter søkbare og tilgjengelige i Kunnskapsbanken.

Test Kunnskapsbanken her

Kunnskapsdeling og erfaringsoverføring i Sykehusbygg HF

Dokumentet Kunnskapsbygging og erfaringsoverføring i Sykehusbygg HF med vedlegg beskriver hvordan Sykehusbygg HF mener det er hensiktsmessig å jobbe metodisk med kunnskapsbygging og erfaringsoverføring for å levere på samfunnsoppdraget og i tråd med eiernes forventninger, behov og rammer.

 

Les dokumentet Kunnskapsdeling og erfaringsoverføring i Sykehusbygg HF her
Grafisk brukergrensesnitt
Sist oppdatert 07.06.2024