logo Sykehusbygg

Kunnskapsdeling og erfaringsoverføring i Sykehusbygg HF

Dokumentet Kunnskapsbygging og erfaringsoverføring i Sykehusbygg HF med vedlegg beskriver hvordan Sykehusbygg HF mener det er hensiktsmessig å jobbe metodisk med kunnskapsbygging og erfaringsoverføring for å levere på samfunnsoppdraget og i tråd med eiernes forventninger, behov og rammer.

 

Les dokumentet Kunnskapsdeling og erfaringsoverføring i Sykehusbygg HF her
Grafisk brukergrensesnitt
Sist oppdatert 07.02.2023