logo Sykehusbygg

Kunnskapsportal

Webinar

Vi i Sykehusbygg HF skal bidra til framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings - og kompetanseoverføring.  Som en del av denne erfaringsoverføringen og kunnskapsdelingen gjennomfører vi foredra...
Webinarer og foredrag
Webinarer og foredrag
Sist oppdatert 17.03.2023