logo Sykehusbygg

Masteroppgaver og andre studentppgaver

NTNU og Sykehusbygg HF ingikk i 2015 en samarbeidsavtale som skal bidra til å fremme kunnskapsutvikling, forskning og utdanning, gjennom blant annet studentoppgaver. Vi har også veiledet studenter fra andre universitet som har skrevet oppgaver om prosjekt Sykehusbygg HF er involvert i.

ntnu
Sist oppdatert 27.05.2024