logo Sykehusbygg

Masteroppgaver

NTNU og Sykehusbygg HF ingikk i 2015 en samarbeidsavtale som skal bidra til å fremme kunnskapsutvikling, forskning og utdanning, gjennom blant annet studentoppgaver.

ntnu

​Masteroppgaver 

Bærekraftig brannteknisk prosjektering av sykehus - Optimalisering av brannsikkerhet og miljøpåvirkning. En masteroppgave av Marie Sverdrupsen 2023

 

Ansattmedvirkning i sykehusprosjekter - hvordan optimalisere informasjonshåndteringen i gjennomføringsfasen? En masteroppgave av Thea Kristine Brenn og Frida Forseth Westrum 2023

 

Brukermedvirkning i sykehusprosjekter - hvordan optimalisere medvirkningsprosessen i oppstarten av konseptfasen i sykehusprosjekter? En masteroppgave av Amalie Frederich Wehn og Maria Barstad 2021

 

Emergency Department Layout Planning Using A Simulation And Optimization   Approach. En masteroppgave av Tore Bjørseth Berdal Erlend Moian Nydal 2020

 

Evaluering av sengetun i sykehus - en casestudie av St. Olavs hospital og sykehuset Østfold Kalnes​. En masteroppgave av Anniken Øhrn og Emily Berg 2019

 


An Optimization-Based Approach to Facility Layout Planning in Hospitals 
En masteroppgave av Vilde Nielsen Kvillum og Anne Marit Rørholt Vigerust 2018Sist oppdatert 01.04.2022