Hopp til innhold
logo

- Bærekraft er grunnstammen i Sykehusbygg

 

Publisert 20.11.2019
Sist oppdatert 25.10.2021
 Administrerende direktør i Sykehusbygg HF, Terje Bygland Nikolaisen

Administrerende direktør i Sykehusbygg HF, Terje Bygland Nikolaisen


Det skal investeres 15 milliarder årlig i nye sykehusbygg i Norge. Administrerende direktør i Sykehusbygg HF, Terje Bygland Nikolaisen, vil bruke posisjonen til å sikre bærekraftighet i alle ledd.

– Det er et svært stort volum og et ansvar vi er ydmyke overfor. Men først og fremst ser vi det som en enorm mulighet til å videreføre arbeidet vårt med en bærekraftig utvikling i helsesektoren, sier Nikolaisen.

 

Bærekraft er grunnstammen

I en tid der den teknologiske utviklingen går lynraskt og det også stilles stadig høyere krav til miljø, komfort og sikkerhet, er det svært mange hensyn å ta når nye sykehusbygg skal realiseres. Dette er bygg med livsviktige funksjoner som også skal svare til økende forventinger fra pasienter, helsepersonell og samfunnet forøvrig.

 

– Når vi planlegger nye sykehus er det med en tidshorisont på 30-40 år. Dette er bygg som skal leve lenge etter min tid, og de skal fungere i et samfunn som vi kanskje ikke ser horisonten av ennå. Samtidig skal de legge til rette for god pasientbehandling i det samfunnet vi har i dag. Med det perspektivet så er det opplagt hvorfor bærekraft må være grunnstammen i Sykehusbygg, sier Nikolaisen.

 

Og bærekraft handler ikke bare om å ha et miljøperspektiv. Det handler også om langsiktighet, trygghet og økonomisk forsvarlighet. Der står Sykehusbygg i en unik posisjon til å bygge videre på sin spesifikke kunnskap og erfaring innenfor det komplekse området som helsesektoren er.

 

– Jeg tror det er ganske mange som kan gjennomføre disse byggeprosjektene med kvalitet. Men jeg tror ingen er i stand til å bringe inn all kunnskapen som finnes der ute, og bruke den i planlegging, bygging og forvaltning av bygningsmassen på en så god måte som Sykehusbygg kan, sier Nikolaisen, og legger til:

 

– Det er kostnadsbesparende å dele kunnskap, men like viktig bidrar det til at fremtidens pasienter kan forvente seg lik og god behandling uansett hvilken region de tilhører, understreker direktøren.

 

Etterlyser nasjonal handlingsplan

Generalsekretær i FN-sambandet, Anne Cathrine da Silva, etterlyser en nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling, men gleder seg likevel over at enkeltsektorer viser ansvar gjennom handling.

 

– I motsetning til Sverige og Danmark har ikke Norge en nasjonal handlingsplan, og det utfordrer jeg gjerne Erna og regjeringen på. Når det er sagt skjer det utrolig mye positivt på sektornivå, og vi ser en positiv trend hvor stadig flere enkeltselskaper tar bærekraftig utvikling på alvor, understreker da Silva, og legger til:

 

– Bærekraftig utvikling handler om å møte dagens behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. For Sykehusbygg tenker jeg at mye ligger i hvilke hensyn som tas i planlegging av nye sykehus. Det ene er jo hvordan man tegner et nytt bygg på kartet i forhold til dagens behov, men et bygg må tilpasses over tid og i takt med den teknologiske utviklingen. Klarer de å ta høyde for endringer i behovet allerede i planleggingen av bygget ville det være helt i tråd med bærekraftmålene.

 

Premissleverandør

Som helseforetakenes representant på byggeprosjekter i milliardklassen er Sykehusbygg også en viktig premissleverandør for bygg- og anleggsektoren. Det er en posisjon Nikolaisen vil bruke til å legge til rette for en leverandørindustri som kan utvikle spesialistkompetanse på helsebygg.

 

– Jeg har selv jobbet mange år i byggenæringen, og for bransjen ga etableringen av Sykehusbygg stor mening. Likhet og større grad av forutsigbarhet, på tvers av regionale helseforetak, gir leverandørene en mulighet til å investere i, og bli god på helsebygg. Det være seg rådgivere, arkitekter eller ingeniører. Målet er å legge til rette for langsiktig tankegang, og å sikre en leverandørindustri som putter sine beste folk inn i opprustingen av helse-Norge, sier han

 

– Samtidig vil vi stille krav om ansvarlighet, bidra til å motvirke sosial dumping og legge til rette for at flere velger yrkesfag. Det ser jeg som en viktig del av vårt samfunnsansvar, og viktig for å bygge en fremtidsrettet og levedyktig næring. Kall det gjerne bærekraftig, avslutter Terje Bygland Nikolaisen.

 


Fant du det du lette etter?