logo Sykehusbygg

– Må bli bedre på testing

– Vi norske sykehusbyggere må satse mer på sluttfasen av prosjektene og sørge for bedre testing og verifisering. Her er det mye å lære mye av de beste blant våre utenlandske kolleger, sier Sykehusbyggs Kari Solem Aune.

Publisert 20.08.2019
Sist oppdatert 01.08.2022
En person som smiler foran et skilt

Her er hennes presentasjon

Hun er ekspert på spesialrom som laboratorier, isolater og operasjonsrom, og deltok nylig på en internasjonal konferanse i Hong Kong om healthcare engineering, eller sykehusprosjektering som det kalles på norsk, noe upresist.

Canada på «testtoppen»

Ifølge Solem Aune hevder norske sykehusprosjekter seg generelt bra på dette fagfeltet, men ligger klart bak de beste «testnasjonene», særlig Canada, men også England, Tyskland og Sveits.

Her planlegges sluttfasearbeidet systematisk med stor kraft, og med egne rådgivere. Denne aktiviteten begynner også tidlig i prosessen, allerede under forprosjekt.

– Dette imponerer meg, og jeg er ikke i tvil om at vi kunne unngått mange fordyrende feil og mangler om vi her i landet hadde vært like grundige, sier Solem Aune, og trekker fram testing av alarmlamper for romtrykk som eksempel.

Først må testingen gi svar på om alarmlampa er fysisk riktig montert. Er dette rett komponent på rett plass? Neste skritt er å finne ut om lampa virker. Så må det undersøkes om den lyser på riktig tid i forhold til hvordan romtrykkene varierer.

Forventningsavklaring må til

– Alt dette må dokumenteres fortløpende i prosessen, og slik må man gå fram planmessig og strukturert på alle relevante områder før ibruktaking, forklarer Solem Aune.

En vesentlig del av arbeidet er også å sørge for tidlig og tydelig avklaring av brukernes forventninger til bygget. Hvis ikke dette er klart beskrevet, kan det lett bli mye diskusjon, misnøye og klager på leveranser og kvalitet.