logo Sykehusbygg

Bent Høie legger ned grunnstein i Hammerfest

Mandag 8. juni legger helse- og omsorgsminister Bent Høie ned grunnsteinen for nye Hammerfest sykehus. Arrangementet er lukket på grunn av smitteverntiltak, men blir direkte overført på nettet.

Publisert 07.06.2020
Sist oppdatert 20.04.2022
Nye Hammerfest sykehus ved Rossmollbukta i Hammerfest.

Nedleggingen av grunnsteinen markerer byggestart for det nye lokalsykehuset for Vest-Finnmark. Nye Hammerfest sykehus skal stå ferdig høsten 2024, og skal deretter gjennom en periode med prøvedrift før det tas i bruk.


- Nye Hammerfest sykehus er det fjerde store byggeprosjektet i Finnmarkssykehuset, og er en del av en historisk satsing på spesialisthelsetjenesten i Finnmark. I 2025, når vi tar bygget i bruk, er fire av fem behandlingssteder, blant disse begge sykehusene, nye og moderne. Det vil pasientene i Finnmark nyte godt av, sier administrerende direktør Eva Håheim Pedersen.

Nye Hammerfest sykehus har en totalramme på 2,6 milliarder kroner, og i prosjektet ligger et unikt trepartssamarbeid mellom Finnmarkssykehuset HF, Hammerfest kommune og UiT - Norges arktiske universitet. Finnmarkssykehusets ramme er 2,32 milliarder kroner.

- Prosessen startet i 2015, og vi gleder oss til å følge byggeprosjektet de kommende årene. Når nye Hammerfest sykehus er klart, har det gått nesten 70 år siden dagens sykehus ble tatt i bruk, og det er viktig at vi nå får et moderne sykehusbygg som tilfredsstiller kravene for moderne sykehusdrift, sier styreleder Lena Nymo Helli i Finnmarkssykehuset HF.

Nye Hammerfest sykehus er planlagt som et moderne og kompakt sykehusbygg, og har allerede rukket å bli et referanseprosjekt på grunn av fleksibiliteten i løsningene og samarbeidet med vertskommunen og universitetet.

Vi er stolte over resultatet, og merker stor interesse for prosjektet og løsningene. Nye Hammerfest sykehus er planlagt med svært fleksible løsninger og for mulige utvidelser på dagens tomt og eventuelt senere utfylling.

 Prosjektleder Christian Brødreskift i Sykehusbygg HF.Seremonien foregår på sykehustomta ved Rossmollbukta i Hammerfest, og avsluttes med at helse- og omsorgsminister Bent Høie legger ned grunnsteinen.

På grunn av koronasituasjonen og smitteverntiltak er seremonien lukket. Det er imidlertid mulig å følge nedleggingen av grunnsteinen på denne siden. Sendingen starter cirka kl. 11.00, mandag 8. juni, og kan sees på https://finnmarkssykehuset.no/