logo Sykehusbygg

Bli med inn i nytt klinikk- og protonbygg

De nye byggene på Radiumhospitalet har hatt synlige endringer på utsiden i det siste, men også på innsiden er det stor aktivitet, se hvordan det ser ut nå..

Publisert 24.02.2023
Sist oppdatert 19.04.2023
En høy vinkelvisning av en byggeplass
Oversiktsbilde over de nye byggene på Radiumhospitalet. Foto: Erling Sten Sæthre-Hansen.
En høy vinkelvisning av en byggeplass
Oversiktsbilde over de nye byggene på Radiumhospitalet. Foto: Erling Sten Sæthre-Hansen.
En bygning under oppføring
Her ser vi litt av forplassen til det nye klinikkbygget, til høyre bak den blå kranmasten vil hovedinngangen til sykehuset være i 2024. Fra inngangen i plan U1 vil pasienter og pårørende finne blant annet hovedresepsjon, heiser, trapper og en glassgate for videre forflytning i bygget.
En lang gang med vinduer
I tillegg til å være en forbindelsesvei vil glassgaten også inneholde flere fellesfunksjoner slik som venteområder, resepsjon, kafe og andre oppholdsplasser. Dette bildet er fra plan 1, i klinikkbygget, ca. midt i glassgaten.
Et stort lager med noen få kraner
Her ser vi hvordan kantineområdet ser ut i dag. Kantinen er sentralt plassert og blir et stort og lyst område. Her skal det være både servering og spiseområde som blir felles for ansatte, pasienter og besøkende. Kablene som henger ned fra taket vil etter hvert kobles med lamper som skal gi et fint og lunt lys
En bygning under oppføring
Nytt klinikk- og protonbygg vil få to atrier som er plassert på hver sin side av glassgaten. Den minste glassgaten ligger mot nord, nærmest klinikkbygget, og den største er plassert mot sør. Utgang til dette atriet vil være fra plan U1 og fra terrassen på plan 1 som ligger i tilknytning ti kantineområdet.