logo Sykehusbygg

Nyopprettet brukerutvalg i Sykehusbygg HF

I tråd med oppdragsdokumentet for Sykehusbygg HF for 2023 og 2024 er det opprettet et brukerutvalg for Sykehusbygg HF. Det nyoprettede utvalget består av representanter fra alle fire helseregionene, og fra ulike pasientorganisasjoner.

Publisert 07.06.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

 

Brukerutvalget og dets medlemmer bidrar til bred representasjon fra både psykisk helsevern og somatikk, herunder kreftområdet, og fra organisasjoner av ulik størrelse. Blant de seks medlemmene, er to fra psykisk helsevern og fire fra somatikk. De fire helseregionene er representert i tillegg til at lik kjønnsfordeling er ivaretatt. Det skal avholdes to møter i året, og det første møtet ble gjennomført 5.juni 2023 i Sykehusbygg HFs lokaler i Trondheim.

Brukerutvalget for 2024-2025 består av:

Ole Marius Minde Johnsen - leder

Mental helse FFO, Helse Nord RHF

Tove Nakken - Nestleder

Kreftforeningen,  Sykehusapotekene HF, Helse Sør-Øst RHF

Eli Sjo - medlem 

Hørselhemmedes landsforbund FFO og Helse Bergen HF, Helse Vest RHF

Lars Peder Hammerstad - medlem

Revmatikerforbundet FFO, Helse Midt-Norge RHF

Astrid Tvedten - vara

Norges handikapforbund SAFO, Sørlandet sykehus HF, Helse Sør-Øst RHF

Tor Johnny Agledal - vara

Mental helse FFO, Helse Vest RHF

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Fra venstre; Tove Nakken, Lars Peder Hammerstad, Eli Sjo, Tor Johnny Agledal og Ole Marius Minde Johnsen. 

Astrid Tvedten deltok ikke i møtet.