logo Sykehusbygg

Bygge digitalt i 3D

Prosjektet for byggingen av nytt universitetssykehus i Stavanger (SUS2023), benytter nye teknologiske løsninger i både planleggingsfasen, byggeprosessen og i sluttresultatet. En av disse er bruken av et 3D-studio, som skal gjøre det mulig for de involverte å se det nye bygget, før det er ferdig.

Publisert 06.09.2019
Sist oppdatert 25.10.2021
En mann som står foran et vindu

Ove Nordstokke, prosjektleder for IKT og sentral i bruken av 3D-studioet, forteller at det fungerer som et opplevelsessenter. Når man har møter gir studioet en anledning til å gå inn og se hvordan bygget vil se ut. Et 3D-bilde av rommet settes opp på tre storskjermer og med 3D-briller på kan man vandre rundt i rommene og se hvordan utstyr, møbler og annet som trengs i rommet er plassert i forhold til hverandre.

Digitale løsninger
Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023 forteller videre at bruken av 3D studio er en del av planen om å være et digitalt prosjekt, med fokus på teknologiske løsninger. Digitale planleggingsverktøy gir både reduksjon i kostnad og tid, og bedre gjennomføring.

– 3D-studioet er bare et av flere tiltak for å digitalisere prosjektet. Ute på byggeplassen planlegger vi for bruk av digitale løsninger som gjør byggetegninger i papir overflødig. Vi har ansatt en egen person med ansvar for den digitale samhandlingen, sier Johanson.

Ideen til 3D-studioet fikk de under et studiebesøk til Aalborg Universitetssjukehus. Der har de anskaffet et tilsvarende studio og dermed kan man samarbeide  og utveksler erfaringer. SUS2023 sitt studio er etablert i samarbeid med arkitektene i rådgivergruppen Nordic COWI, som også har hatt stort utbytte av å bruke 3D studio i sitt arbeide.

Flere muligheter
Med 3D-studioet får man flere muligheter man ellers ikke hadde hatt ved bruk av tradisjonelle 2D-tegninger. I tillegg til at man kan se hvordan ting vil bli seende ut, kan man også oppdage feil eller endringer som må gjøres mye tidligere i prosessen. Det er også mulig å detaljstyre på et tidligere stadium. Detaljer som tradisjonelt kommer senere i et prosjekt kan man diskutere med ansatte, og sette opp et forslag i modellen.

– I Aalborg hadde de for eksempel en stor diskusjon om det skulle være vinduer i dørene inn på pasientrommet. Slike spørsmål kan diskuteres med brukerne underveis, slik at når vi skal i gang med å bygge vet både vi, og de ansatte hvordan det vil se ut og at det vil fungere optimalt. Prosessen med å planlegge og detaljere ut rommene sammen med de ansatte blir mye bedre, forteller Nordstokke.

Spillteknologi
På litt lengre sikt er det planlagt at studioet også skal brukes til å lære opp de ansatte i bruk av bygget. Med en kombinasjon av spillteknologi og VR vil man kunne gi de ansatte ulike utfordringer, som å finne frem eller lokalisere avdelinger. På den måten vil de ansatte kunne bli kjent med bygget, før de flytter inn avslutter Nordstokke.

Les mer om prosjektet SUS2023, og utbyggingen her.
Du kan lese mer og se film av 3D studioet her.

En mann som står i et rom