logo Sykehusbygg

Byggestart for prosjektet Nye Aker sykehus

-Dette er en svært viktig trinn videre i utviklingen av Oslo universitetssykehus, sa administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst under markeringen av byggestart på Aker. -Oslo universitetssykehus har den dårligste bygningsmassen i landet, og det er helt påkrevd med nye bygg.

Publisert 12.03.2024
En mann som står ved siden av et flagg
Programdirektør Dag Bøhler

Aker sykehus blir et stort akuttsykehus, og et viktig lokalsykehus med et bredt tilbud også innen psykisk helse og rusbehandling. 

-Dette blir et moderne sykehus som er tilrettelagt for både pasientene og våre medarbeidere, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt.

En mann som holder et flagg

 

Nye Aker etableres sør for dagens hovedanlegg, og på anleggsplassen er det allerede stor aktivitet. Rivearbeidene knyttet til de gamle institusjonsbyggene og boligblokkene på tomta er snart sluttført. Senere i mars er grunnarbeidene i gang for fullt med boring, graving og sprenging.

Nærmere 150 stykker var invitert til å markere byggestart. De som fikk æren av å ta første spadetak var helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (AP), ordfører Anne Lindboe (H), leder av brukerutvalget i OUS, Erna Hogrenning, klinikkleder for psykisk helse og avhengighet Petter Andreas Ringen, seksjonsleder i Oslo universitetssykehus, Trine Tverberg og prosjektleder i Helse Sør-Øst, Elling Johnsrud. 

En gruppe mennesker som står på en grusbakke med en person i en gul jumpsuit som holder en
De første spadetakene er et faktum!

Dette er en jubeldag for pasientene, for oss ansatte og for byen vår. Gamle bygg har begrensninger som hindrer oss i å jobbe effektivt og hensiktsmessig, og for å finne gode løsninger har flere hundre ansatte, på vegne av fagmiljøene, deltatt i medvirkningsgrupper helt siden konseptfasen. Vi har ikke fått alt vi ønsket oss, men vi har fått til veldig mange gode løsninger innenfor de rammene vi har fått, sa seksjonsleder Trine Tverberg, som har jobbet på Aker siden 1997. 

Administrerende direktør i Oslo universitetssykehus, Bjørn Atle Lein Bjørnbeth fremhevet at Nye Aker blir et komplett anlegg, også for forskning og undervisning, og at han gleder seg til å få bydelene i Groruddalen tilbake til Oslo universitetssykehus fra Ahus hvor de har hørt til siden 2008.

En gruppe mennesker som står sammen utenfor
6 talere ble tatt godt i mot. Det var god stemning blant publikum.

Erna Hogrenning, leder av brukerutvalget i Oslo universitetssykehus, fremhevet i sin tale at godt tilrettelagte lokaler med pasienten i fokus er førende for bygging av nye sykehus, og at pasienter, brukere og pårørende har ventet lenge på nye og moderne sykehusbygg her i hovedstaden. 

Les mer på Oslo universitetssykehus´egne nettside her