logo Sykehusbygg

Det store psykiatriløftet

Neste år starter byggingen av en 2800 kvadratmeter stor psykiatrisk avdeling ved Levanger sykehus. Nå prioriteres opprustning av psykiatriske avdelinger over hele landet.

Publisert 22.08.2019
Sist oppdatert 09.08.2022
En stor bygning med gårdsplass og folk som går rundt

– Tilbudet har ikke vært bra nok, så det som skjer nå er både kjærkomment og viktig. I tillegg til å få en ny, flott psykiatrisk avdeling vil vi også få nye tilbud for døgnbehandling innen rus og alderspsykiatri samt at vi samlokaliserer Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser, sier avdelingsleder på Levanger Sykehus, Torbjørn Eliasson.

Behovet for å gjøre noe med bygningsmassen til psykiatrisk avdeling på Levanger har vært stort lenge. Nå har Sykehusbygg fått oppdraget om å bygge avdelingen riktigere og mer effektivt, noe som vil gi en bedre hverdag både for ansatte og pasientene.

– Det er viktig å skape omgivelser som gjør at det er et godt sted å være syk, der pasientene blir tatt i mot med verdighet. Det blir åpnere, lysere lokaler som ivaretar nødvendig sikkerhet, der pasientene skal føle seg trygge og personalet skal ha god oversikt, forteller prosjektleder i Sykehusbygg, Lars Abrahamsen.

I nybygget er de ulike seksjonene plassert slik at det interne samarbeidet kan optimaliseres. I tillegg tilrettelegges det for gode utearealer i et atrium mellom seksjonene. Det planlegges også at poliklinikken kan være åpen på kveldstid, med behandlingsrom som er betjent av ekspedisjonen i nybygget.

Forbedringer over hele landet

En etterlengtet forbedring av psykiatriske tilbud pågår nå flere steder i landet. Sykehusbygg er involvert i psykiatriprosjekt på Østmarka, i Kristiansand, Levanger, Nordmøre Romsdal, Tønsberg sykehus, Helgelandsykehuset og på Vestre Viken.

– Erfarings- og kunnskapsoverføring er en av Sykehusbyggs store styrker. Vi trekker med oss erfaringer fra alle prosjektene vi har vært involvert i inn i de nye. I Levanger-prosjektet ser vi spesielt mye til St. Olav, som er et år foran i løypa på akkurat dette, sier Abrahamsen.

Prosjektet i Levanger har vært igjennom konseptfase og forprosjektfase, og nå skal Sykehusbygg ut på anbud på totalentreprise. Byggestart blir i februar 2017. Avdelingen skal stå ferdig i august/september 2018, mens de nye tilbudene som også skal inn vil være på plass til sommeren 2019.

– Vi gleder oss veldig til å få gjennomført dette kvalitetsløftet. Det blir et spennende bygg, som også vil ligge nærmere somatisk avdeling. Dermed vil vi i tillegg lettere kunne benytte oss av det gode samarbeidet vi har med resten av Levanger Sykehus, sier Eliasson.
  

Mer informasjon om anbudet finner du her