logo Sykehusbygg

Endelig en byggveieleder for smittevern

Problemstillinger knyttet til smittevern kommer opp i de aller fleste utbyggings- og ombyggingsprosjekter Sykehusbygg HF er involvert i. Derfor er det en glede å fortelle at Byggveileder for smittevern nå er klar. 

Publisert 06.09.2019
Sist oppdatert 06.06.2024
En person som peker på en dataskjerm

Byggveileder smittevern er utviklet i samarbeid med de regionale kompetansesentrene for smittevern og Folkehelseinstituttet.

Den beskriver hvordan, og på hvilket tidspunkt, problemstillinger knyttet til smittevern må avklares. Dette har lenge vært en etterspurt kompetanse fra sykehus og andre helseforetak (HF).

Veilederen er lansert, men den er ikke komplett enda. Det vil pågå utfylling og videreutvikling ut 2018.

Les Byggveileder smittevern her