logo Sykehusbygg

Evaluering av sykehusbyggprosjekter og tilhørende veileder

De regionale helseforetakene overleverte rapporten Evaluering av sykehusbyggprosjekter med tilhørende veileder til Helse- og omsorgsdepartementet i desember 2018. Rapporten og veilederen er et svar på oppdraget gitt av Helse- og omsorgsdepartementet i foretaksmøte 16. januar 2018.sjekter

Publisert 06.09.2019
Sist oppdatert 25.10.2021
En trapp i en bygning

Oppdraget gikk ut på å utarbeide et grunnlag for evaluering av utbyggingsprosjekter, og  har to hovedformål:

  • Utvikle kunnskap og legge til rette for kunnskapsdeling, erfaringsoverføring og læring mellom sykehusbyggprosjektene – være et grunnlag for kunnskapsbasert og framtidsrettet sykehusplanlegging og -bygging i Norge
  • Bidra til korrigering eller endring i pågående og gjennomførte prosjekter

De to første kapitlene i rapporten presenterer mandat, målgruppe og en generell bakgrunn. Kapittel 3, 4 og 5 omhandler grunnlaget for evaluering, gjennomføring av evaluering og
oppfølging og bruk av evalueringsresultatene.

Sykehusbygg HF har deltatt i arbeidet som har vært ledet av Helse Vest RHF.

Du finner rapporten og veilederen her