logo Sykehusbygg

Fornøyd med kjøkkenombygging

Sykehusbygg har fullført ombyggingen av i alt 34 kjøkken ved St. Olavs Hospital. Oppdraget er utført «på plan» med oppfinnsomme metoder, og oppdragsgiver er tilfreds.

Publisert 20.08.2019
Sist oppdatert 01.08.2022
En bygning under oppføring

– Vi er godt fornøyd med resultatet, og har løst problemer med både lekkasjer og HMS. Arbeidet er dessuten gjennomført raskere og rimeligere enn vanlig fordi alle kjøkken ble bygd om som en serie, sier eindomssjef Åge Lien ved St. Olav Eiendom.

Problematiske oppvaskmaskiner

Oppdraget har omfattet såkalte postkjøkken, det vil si kjøkken og oppholdsrom på sengeposter (sengetun) i alle kliniske sentra, bortsett fra Kunnskapssenteret. Ombyggingen startet forsommeren 2014 etter om lag ett års prøvekjøkkendrift i Kvinne-barn-senteret.

I utgangspunktet var dette en reklamasjonssak fordi bruken av oppvaskmaskinene forsårsaket lekkasjer i større eller mindre grad ved flere kjøkken. I tillegg viste maskinene seg lite HMS-vennlige med ugunstig brukerhøyde. Kjøkkenløsningen ble derfor gjennomgått på nytt, slik at den også skulle tilfredsstille skjerpede krav fra Mattilsynet om ren og skitten sone.

Full drift under ombyggingen

Rent praktisk ble arbeidet gjennomført senter for senter med etasjevise stillas utenfor kjøkkenlokalene. Så ble det aktuelle kjøkkenet isolert fra avdelingen og bygd om, mens all transport foregikk gjennom fasaden.

– Dette har vært en omfattende og krevende prosess, men alt er utført etter fastsatt tids- og økonomiplan. Dessuten har avdelingene vært i full drift hele tida og tålmodig funnet alternative  løsninger, sier Åge Lien.

Ombyggingsarbeidet har i gjennomsnitt kostet drøyt én million kroner per kjøkken.