logo Sykehusbygg

Fremtidens teknologi i sykehus

Fremtidens teknologi vil påvirke langtidsplanlegging av norske sykehus. Men hvordan? Hvilke hovedtrender vil gi større konsekvenser om 7-10 år, og hva med i år 2040?

Publisert 23.08.2019
Sist oppdatert 09.08.2022
En lege som peker på et diagram

Vil fremtidens superspesialist i helsetjenesten automatisk sende ut prehospitale medisin-droner med skreddersydd nanomedisin til hjemmeovervåkede pasienter med intelligente kropps-sensorer? Eller vil norske sykehus være de siste som kjøper inn stasjonære PCer i 2040?

Sykehusbygg HF er gitt i oppgave å lage et underlag for teknologitrender som har betydning for langtidsplanlegging av sykehusplanlegging (dimensjonering, oppgavefordeling, kapasitet og areal).

– Dette er en utfordrende oppgave å forsøke å synliggjøre teknologiske trender i en lang tidshorisont, og samtidig sannsynliggjøre konsekvenser på konkrete dimensjonerende faktorer, sier Tore Indreråk, Fagansvarlig for informasjons- og kommunikasjonsteknologi i Sykehusbygg.

Vil du bidra med å utarbeide underlag for bedre kvalifisert estimering av teknologiens konsekvenser? Send ditt bidrag med ebrev til Tore Indreråk, eller enda bedre: skriv inn dine fremtidsvurderinger og kommentarer rett inn i vårt offentlige utkast lagret i skyen her.

Første versjon av dokumentet ferdigstilles juni i år.