logo Sykehusbygg

Fullført konseptfase for akuttbygg i Kristiansand

Den 11. oktober godkjente styret i Sørlandet sykehus HF konsertrapporten for nytt akuttbygg ved sykehuset i Kristiansand, og dagen derpå ble det markering av at konseptfasen for akuttbygget er ferdig. Nå er det tid for neste fase; forprosjekt.

Sørlandet sykehus
Publisert 16.10.2023
En bygning med buet tak

Et enstemmig styre godkjente i går konseptrapporten for nytt akuttbygg Kristiansand og at prosjektet går over i neste fase -  som er forprosjekt.

- Nå gjenstår det at styret i Helse Sør-Øst også vedtar det, og at akuttbygget kommer inn på Statsbudsjettet for 2025, sa Per W. Torgersen, prosjektsjef Sørlandet sykehus HF under markeringen.

Prosjektledelsen for akuttbygg Kristiansand (SSAK) inviterte nemlig i dag alle som har vært med å medvirke i akuttbyggprosjektet til en felles markering som en stor takk til de mange i foretaket som har lagt ned mye arbeid i konseptfasen. 

-Vi har nå jobbet med konseptfasen i 2,5 år. Det har vært et spennende arbeid med god dialog med alle parter. Nå skal neste år brukes til arbeidet med å planlegge selve bygget, teknologien og organiseringen før vi forhåpentligvis kan sette spaden i jorda for et ferdig akuttbygg i 2028, sa Torgersen.
  
Mette R. Knudsen, prosjektsjef Sykehusbygg, la i sin takketale vekt på det gode samarbeidet mellom Sykehusbygg og Sørlandet sykehus.

En gruppe kvinner som poserer for et bilde
Fra venstre: Mette R. Knudsen, prosjektsjef Sykehusbygg, prosjektsjef Per W. Torgersen og klinikkdirektør somatikk Kristiansand Nina Hope Iversen. Foto: Ratio arkitekter AS

 

- Det store engasjementet og positiviteten som har vært i hele organisasjonen, har gjort dette til et morsomt prosjekt som igjen har gitt gode løsninger for det kommende bygget, sa hun blant annet.

Styrets vedtak og saksfremlegg kan leses her:

Styresak (sshf.no)

 

Skisseprosjektrapport:
072-2023 Vedl - 2023-09-14 Skisseprosjektrapport akuttbygg.pdf (sshf.no)

Fakta:

Det nye akuttbygget i Kristiansand skal etter planen stå klart i 2028.
Akuttbygget er anslått å koste 1,7 milliarder kroner.
Bygget vil bli på cirka 10.000 kvadratmeter.
Kristiansands planlagte helsehus vil ligge vegg-i-vegg med det nye akuttbygget.
Akuttbygget skal inneholde:

Akuttmottak
Observasjonspost
Intensiv/intermediær
Postoperativ
Dialyse
Nyfødtintensiv
Landingsplass for helikopter på taket
Ambulansehall som blir felles for sykehusets akuttmottak og kommunens helsehus