logo Sykehusbygg

"Glassgaten" i nye Drammen sykehus

Nytt sykehus i Drammen består av totalt 122.000 kvadratmeter som er organisert i ulike bygningsvolumer. Disse er tilpasset funksjon og plassert på hver side av en gjennomgående sentral glassgate som strekker seg øst-vest på tomten, langs fjorden.

Publisert 30.06.2020
Sist oppdatert 25.10.2021
Folk som går i en bygning
Glassgaten blir et forbindelsesledd gjennom hele sykehuset med broer, heiser og trapper som knytter de ulike funksjonene sammen og som vil gi god oversikt for besøkende.

Dette vil bli en naturlig visuell kontakt fra hovedinngangspartiet via resepsjon og glassgaten til somatikkbygget på den ene siden, og psykiatribyggene på den andre. Trapper og heisbatterier som tar pasienter og besøkende til behandlingsområder og døgnplasser vil være godt synlige. Direkte visuell kontakt gjør det mulig å se, allerede fra resepsjonen, hvor man skal og hvilken trapp eller heisområde som kan benyttes.

Gaten vil bli et ca. 10 m bredt og 15 m høyt glassoverdekket gaterom over tre etasjer. Glassgaten vil binde sammen behandlingsbygget, poliklinikkbygget, sengebygget og servicebygget – de fire byggene som totalt utgjør sykehuset sentralbygg, dermed utgjør glassgaten en helt sentral kommunikasjonsåre i sykehuset. Glassvegger og glasstak skal bygges rundt en synlig stålkonstruksjon med utsikt mot omgivelsene, og gateplan vil møbleres med faste sittegrupper.

Adkomstbygget vil sammen med glassgaten være møtested for pasienter, besøkende, ansatte og studenter når bygget står klart i 2025.

Sentralbygget skal reises

I forbindelse med bygging av sentralbygget skal Helse Sør-Øst RHF v/prosjektorganisasjonen for Nytt sykehus i Drammen kunngjøre konkurranse for arbeider med tett hus. Entreprisen 2304 Tett hus Sentralbygg inkluderer også leveranse av glassgaten. Med denne entreprisen blir viktige visuelle uttrykk for det nye sykehuset besluttet.

Helse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen for nytt sykehus i Drammen, inviterer interesserte entreprenører til prekvalifisering og konkurranse med forhandling. Ytterligere informasjon om entreprisen og prosjektet er publisert i Doffin/TED med referansenummer TEDB8/2020-371286. 

Frist for prekvalifiseringen er 3. august. Frist for å gi tilbud er 23. september, og arbeidet skal starte i 2022.