logo Sykehusbygg

Grunnarbeidene på Radiumhospitalet er godt i gang

På Montebello i Oslo er prosessen med bygging av nytt klinikk- og protonsenter på Radiumhospitalet godt i gang.  I mai startet grunnarbeidene på byggeplassen.

Publisert 03.08.2020
Sist oppdatert 25.10.2021
Byggeplass

Ved dagens Radiumhospital skal det oppføres nye bygg bestående av fire bygningsdeler. Byggene skal gjennomføres som et samlet prosjekt og de skal kobles sammen med eksisterende bygningsmasse.

I 2019 ble det revet 22.000m2 bygningsmasse og det har vært et omfattende arbeid å klargjøre tomten for byggeprosessen.

- I disse dager er byggeprosjektet godt i gang med grunnarbeidene som medfører graving og fundamentering. Dette arbeidet startet opp i mai i år, og det vil ha en varighet ett år frem i tid. Mot slutten av oktober vil vi starte med råbyggsarbeider og dette vil ta et nytt år, sier prosjektsjef Pål Høylie fra Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF.

Avgjørende med tett samarbeid mellom prosjektorganisasjonen og Oslo Universitetssykehus HF

Bygging av nytt klinikk- og protonbygg foregår samtidig og midt i et sykehus som er i ordinær drift gjennom byggeperioden. Det setter spesielle krav til samhandling, planlegging og gjennomføring av alle anleggsaktivitetene.

Prosjektorganisasjonen har ukentlige møter organisert i samarbeid med sykehuset og de som er entreprenører på byggeplass. Via disse møtene koordineres aktivitetene på byggeplass og driften på sykehuset.

Petter Eide Inger Heiberg.jpg

Godt samarbeid: Petter Eide, områdeleder bygg fra prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF og Inger Heiberg, operativ leder Radiumhospitalet, på byggeplassen.

- Det er krevende å bygge og drifte sykehus samtidig, det er ingen hemmelighet. Med bygging tett på drift må vi følge godt med. Vi har et veldig godt samarbeid med prosjektorganisasjonen og vi melder hele tiden ifra til de ansatte på sykehuset om endringer eller spesielle ting som skal skje, sier Inger Heiberg som er operativ leder for Radiumhospitalet.

- Jeg tror nøkkelen til hvorfor det har gått så bra til nå, er at OUS har vært utrolige flinke til å informere de ansatte. Kunsten for oss er at vi er så forutsigbare mot sykehuset at de har mulighet til å legge om driften om det er nødvendig. Vi har blitt enige om at vi må avklare ting som skal skje minimum tre måneder på forhånd, sier Petter Eide, områdeleder for bygg ved prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF.

Nytt klinikk- og protonbygg skal være ferdigstilt slik at sykehuset er i normal drift i 2024. Da åpner dørene til de nye byggene som utgjør 44. 259 m2, og som sammen med gjenværende bygg vil fremstå som ett sykehus.

(Saken ble først publisert av Helse Sør-Øst)

Hvis du ønsker å følge utviklingen på byggeplass kan du ta en titt på vårt byggekameraLes mer om prosjektet her