logo Sykehusbygg

Grunnsteinsmarkering for nytt PET-senter

Byggingen av et eget anlegg for produksjon av radiokjemiske stoffer til bruk ved avbilding i PET-maskiner, er nå i gang ved St. Olavs Hospital. Byggingen gjøres i samarbeid med Sykehusbygg HF, og i dag markeres byggestarten av det nye PET-senteret i Trondheim med en grunnsteinsnedleggelse.

Publisert 05.09.2019
Sist oppdatert 25.10.2021
En gruppe mennesker iført sikkerhetsvester og står ved siden av en motorsykkel

I dag kjøpes radiokjemiske stoffer i Oslo (fra GE Healthcare), sendes med privatfly til Værnes og fraktes derfra til PET-senteret på Øya. Denne praksisen skal endres, og ved St. Olavs Hospital skal det nå etableres syklotron- og radiofarmakaproduksjon i tilknytning til PET-senteret.

– Selv om vi allerede har arbeidet en stund, er dette en viktig markering av et viktig arbeid. På dette prosjektet er Sykehusbygg Byggherrens representant, med ansvar for prosjektledelse og relevante støttefunksjoner. Vi gleder oss til å komme ordentlig i gang med byggingen, sier administrerende direktør i Sykehusbygg HF, Elisabeth Wedø.

Forprosjektet og vedtak om finansiering ble vedtatt i slutten av 2015, og som en del av finansieringen har næringslivslederen Trond Mohn gitt tilsagn om å finansiere produksjonsutstyret. St. Olav Eiendom valgte å videreføre Sykehusbygg HFs engasjement fra forprosjektet, med prosjektledelse og utøvelse av byggherrerollen i gjennomføringsdelen av prosjektet. Arild Mathisen er prosjektleder fra Sykehusbygg HF.

Erfaringer gjør sykehusbygging bedre og mer kostnadseffektivt

Gjennomføringsdelen av prosjektet startet primo januar 2016, med planlegging og oppstart prosjektering. Samtidig ble det klart at St. Olavs Hospital kunne benytte opsjoner på utstyrsanskaffelser gjort til det tilsvarende prosjektet ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Dette medførte at leverandøren av produksjonsutstyret, GE Healthcare, kunne være delaktig i prosjekteringen fra dag 1, noe som har vært svært positivt for prosjektet.

– Sykehusbygg jobber på prosjekter av ulik størrelse, og høster hele tiden erfaringer som vi tar med oss inn i nye prosjekter. I dette prosjektet har vi blant annet benyttet erfaringer fra arbeidet med tilsvarende PET-prosjekt ved UNN, som ligger noen måneder frem i tid. Effekten er at vi arbeider raskere, bedre og rimeligere, forteller Wedø.

Med utgangspunkt i PET-senteret ved St. Olavs Hospital har Sykehusbygg HF også utviklet et kontraktsett for sykehusbygg.

– Kontraktsettet er senere gjenbrukt for både prosjektene Sykehuset Førde og Alta nærsykehus. Erfaringene viser at dette reduserer tidsbruken med 50 % sammenlignet med å utvikle prosjektspesifikke kontraktsett. Standardisering er en viktig oppgave for Sykehusbygg, og utvikling av et slikt kontraktsett er en typisk oppgave Sykehusbygg skal foreta seg, avslutter Wedø.

Prosjekteringsgruppen er i hovedsak videreført fra forprosjektet for å sikre god kontinuitet og består personer som er kjent med rammene og forutsetningene for prosjektet.