logo Sykehusbygg

Helle Jensen prosjektdirektør for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Sykehusbygg har ansatt Helle Jensen (45) som prosjektdirektør for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).

Publisert 05.09.2019
Diagram, ingeniørtegning

Jensen er utdannet sivilingeniør bygg og miljøteknikk fra NTH. Hun kommer fra stilling som avdelingsleder i Veidekke Entreprenør med ansvar for utvikling og gjennomføring av skole- og omsorgsprosjekter i Midt Norge.

– Vi er glad for å ha fått en så erfaren prosjektdirektør som har ledet mange store prosjekter både i Veidekke, Reinertsen og Skanska. Tung erfaring fra store prosjekter, driv, god kommunikasjon med alle aktørene og evnen til å sette sammen gode team har vært egenskaper vi har sett etter, sier Ann Elisabeth Wedø, direktør i Sykehusbygg.

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal omfatter et akuttsykehus på Hjelset og et godt distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Helse Møre og Romsdal er byggherre og Sykehusbygg ivaretar byggherrefunksjonen fram til ferdig bygg.

Brutto areal totalt i SNR er beregnet til cirka 60 000 kvm. Kostnadene er beregnet til cirka 4,3 milliarder kroner inkludert inventar og utstyr.

Helle Jensen gleder seg til å ta fatt som prosjektdirektør for det nye sykehuset som har beregnet byggestart i 2018.

– Dette var en fantastisk mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg, sier Jensen. – Å bygge fremtidens sykehus, spekket med ny teknologi og løsninger for moderne pasientbehandling er komplekst. Derfor er jeg stolt over å bli en del av den profesjonelle sykehusbygg-organisasjonen Sykehusbygg. I Sykehusbygg kan vi skape merverdi både for helseforetakene og for pasientene, sier Helle Jensen

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Ann Elisabeth Wedø, administrerende direktør, Sykehusbygg: 99203596

Helle Jensen, mobil: 99152189

Helle Jensen

Sykehusbygg har ansatt Helle Jensen (45) som prosjektdirektør for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).