logo Sykehusbygg

Hvordan påvirker teknologiutviklingen fremtidens sykehus?

Sykehusbygg HF har utarbeidet en ny, systematisk vurdering av teknologiske hovedtrender, og sett på hvordan disse trendene kan få betydning for fremtidig dimensjonering og planlegging av sykehus.

Publisert 06.09.2019
Sist oppdatert 25.10.2021
En lege som peker på et diagram

Teknologinotatet ser blant annet på hvordan de teknologiske trendene kan få konsekvenser for pasientbehandlingen, og på hvor pasientene behandles om 20 år.

Dette er først og fremst et verktøy for de som lager langsiktige utviklingsplaner og som jobber med framskrivning av sykehus.

-Teknologinotatet er laget for å synliggjøre hovedtrender innen teknologiutviklingen. Her har vi forsøkt å redegjøre for fremtidig dimensjonering og planlegging av sykehus, sier Tore Indreråk, fagansvarlig for IKT i Sykehusbygg

Teknologinotatet ser kun på de teknologiske trendene som kan få konsekvenser og effekter for planlegging av dimensjonerende elementer av sykehusbygg i Norge. Dette gjelder både teknologitrender som vil påvirke pågangen til helsetjenesten, trender som påvirker arbeidsdelingen mellom ulike deler av helsetjenesten og teknologitrender som påvirker pasientstrømmer, arbeidsprosesser og arbeidsflyt innad i sykehusene.

Les mer om Teknologinotatet her