logo Sykehusbygg

Hvorfor på pristoppen?

– Hvorfor ligger Norge på kvadratmeterpristoppen for offentlige sykehusprosjekter? Og hva kan vi lære av andre for å få ned kostnadene? spør Sykehusbyggs adm. direktør, Ann Elisabeth Wedø.

Publisert 20.08.2019
Sist oppdatert 01.08.2022
En kvinne med blondt hår

Ifølge Wedø er de høye byggekostnadene en av de viktigste utfordringene Sykehusbygg står overfor. I et foredrag for sykehus-Norges tekniske ledere undret Wedø seg over at private LHL bygger sitt nye sykehus på Gardermoen for mellom 30 og 40 000 kvoner per kvadratmeter, mens sykehus i offentlig regi kan beregnes til til 60-70 000 kroner.

Hva driver kostnadene?

– Er det myndighetskravene i Norge som er så kostandsdrivende, eller hva er det? ville Wedø vite, og trakk fram fabrikkbygde modulsykehus som en mulig måte å redusere byggekostandene på. Hun besøkte nylig en stor tysk produsent (Cadolto), og lot seg imponere over prisnivå og kvalitet – og hvordan alt ble levert «fiks ferdig».

En annen viktig utfordring, ifølge Sykehusbygg-sjefen,  er kunnskap for å standardisere løsninger når det skal planlegges og bygges sykehus. I dag er denne kunnskapen temmelig tilfeldig, og evalueringene ofte mangelfulle, for eksempel av sengetun. Her må det bli en annen systematikk og erfaringsoverføring, mente Wedø.

Dialog og samhandling

Høyt opp på utfordringslista kom også Sykehusbyggs bidrag til å utvikle byggebransjen. Her lovte Wedø dialog og samarbeid. Det samme gjaldt relevante forskningsmiljøer: universitetene (ikke minst NTNU), høyskolene og forskningsinstitutter nasjonalt og internasjonalt.

Ann Elisabeth Wedø ga også uttrykk for at helseforetakene har «mange og litt sprikende» forventninger til Sykehusbygg. Hun oppfordret derfor til gode prioriteringer, og sa det var viktig å finne ut hvordan prosjektmodellen skal utformes mellom RHF/HF-ene og Sykehusbygg. Også her var hun håpefull og så for seg tett samhandling for å finne optimale ordninger.

– Vi får det til

– Vi er en ung organisasjon. Det er mye som skal på plass, og vi greier ikke å levere alt på en gang. Men med dyktige og dedikerte medarbeidere skal vi få det til. Det er jeg helt sikker på! sa Wedø. Hun kunne også opplyse at det fra dagens ca. 40 Sykehusbygg-medarbeidere er meningen å trappe opp til om lag 150 i 2019.

Sykehusbyggs «grunnlov», Røroserklæringen, ble heller ikke glemt av administrerende direktør. Den slår fast at foretaket skal være «det ledende fagmiljøet for planlegging, bygging og rehabilitering av sykehus i Norge.» Foretakets mål, heter det, er å «skape bygg som er sunne og helsefremmede gjennom sykehusets levetid, både for pasienter og ansatte.»

– For å greie dette må vi på alle plan legge opp til effektiv ressursbruk, samt innovativ og kunnskapsbasert planlegging og gjennomføring, sa Ann Elisabeth Wedø.