logo Sykehusbygg

Idéfasen godt i gang på Helgeland

Til sommeren er Helgeland ett steg nærmere fremtidens sykehus i regionen.

Publisert 22.08.2019
Sist oppdatert 09.08.2022
Kart

– Vi er godt i gang med idéfasen for Helgelandssykehuset 2025. Til sommeren skal Helse Nord avgjøre hvilke alternativer som skal utredes fullt ut, og dermed hvilke kommuner som skal inviteres inn i en vurdering av lokalisering og tomt, sier prosjektleder ved Sykehusbygg, Vigdis Hartmann.

Høsten 2017 vil det være klart hvilken struktur det fremtidige sykehuset på Helgeland skal ha, og hvor et eventuelt stort akuttsykehus skal bygges.

Målet med idéfasen er å avklare hvilke alternativer som er "liv laga", som betyr at de må oppfylle helseforetakets overordnede mål, samt være økonomisk gjennomføringsbare og levedyktige.

– Vi har derfor invitert alle kommuner og berørte parter i prosessen, fortsetter prosjektlederen.

Regionale utfordringer
Alternativene for utbygging av sykehus i regionen vurderes nå opp i mot dagens modell. Ifølge Hartmann byr regionen på flere utfordringer som må tas hensyn til i utredningene.

– Vi dekker et stort område med om lag 80.000 beboere. Nedgående befolkningsvekst og spredte bosetningsmønstre gjør oss sårbare i henhold til for eksempel akuttransport.

– Dessuten er Helgelandssykehuset en av de største arbeidsplassene i regionen, og det vil ha mye å si hvilken sykehusstruktur som velges, avslutter hun.

Bildet: hentet fra © Kartverket