logo Sykehusbygg

Inngår avtale med NTNU

Sykehusbygg og NTNU har inngått en viktig samarbeidsavtale for å utvikle best mulig kompetanse når sykehus skal planlegges, bygges og forvaltes.

Publisert 20.08.2019
Sist oppdatert 01.08.2022
En stor murbygning med flagg foran

Den nye avtalen innebærer at NTNU bistår Sykehusbygg med metodeutvikling, opplæring og ulike vurderinger, samt i saker som angår videre- og etterutdanning. I tillegg vil NTNU bidra med spisskompetanse innen forskning, utvikling og veiledning.

Sykehusbygg skal på sin side legge til rette for forskning, undervisning og andre tjenester for NTNU. Foretaket kommer dessuten til å formidle kunnskap om sykehussektorens tjenester, eiendom og forvaltning.

– En vesentlig avtale

– Dette er en vesentlig og omfattende samarbeidsavtale. Jeg er glad vi får den på plass allerede nå i etableringsfasen av Sykehusbygg, sier Ann Elisabeth Wedø, adm. direktør i det nye foertaket.

Hun framhever at  NTNU rommer landets viktigste kunnskaps- og forskningsmiljøer, og er sikker på at samarbeidet med disse vil fremme sykehusplanlegging og -bygging på en rekke områder – teknologisk, økonomisk, bygg- og sykehusfaglig.

Alle relevante fagområder

I avtalen blir det presisert at samarbeidet er knyttet til alle fagområder ved NTNUs fakultet og institutt som har  relevant aktivitet for Sykehusbygg. Det slås samtidig fast at avtalen får et styre med to representanter fra hver av partene.

Dette styret – med Sykehusbygg som sekretariat – står for godkjenning av årsrapport og planer for kommende år. I tilleg skal rektor ved NTNU og administrerende direktør i Sykehusbygg møtes årlig for å bli orientert om status.

Eget samarbeidsorgan

Tiltaksplaner (årsplaner) blir også en vesentlig del av samarbeidsavtalen. Her defineres mål, ansvar, frister og ressursbruk. Sekretariatet er ansvarlig for at slike planer utarbeides og vedlikeholdes. Det løpende ansvaret for å gjennomføre planene skjer i tett samarbeid mellom de aktuelle fagmiljøene ved NTNU og Sykehusbygg.

Et eget samarbeidsorgan skal dessuten opprettes mellom Sykehusbygg NTNU, ifølge avtalen. Dette organet skal drøfte saker av felles interesse på et tidlig tidspunkt – før vedtak fattes i partenes beslutningsorganer.