logo Sykehusbygg

Kjell Ivar Bakkmoen i Sykehusbygg tildelt «ISO certificate of appreciation»

Kjell Ivar Bakkmoen høstet ros for sitt langsiktige arbeid med utvikling av ISO-standarder for åpen BIM, og innsats for økt kvalitet og effektivitet i nasjonal og internasjonal byggenæring.

Publisert 05.09.2019
Sist oppdatert 25.10.2021
En gruppe menn som står sammen

ISO prisen ble overrakt av Per Jæger fra Boligprodusentene mandag 30. oktober. Under tildelingen fremhevet Jæger innsatsen for å gjøre byggenæringen mer effektiv.

– Kjell Ivar Bakkmoen har vært en sentral ressurs i å koordinere ulike komiteer og organisasjoner knyttet til BIM, spesielt ISO og buildingSMART International. Som arkitekt har han i flere tiår jobbet med åpen BIM i prosjekter og har i hele sin karriere hatt fokus på å gjøre byggenæringen mer effektiv med digitale verktøy, framhevet Jæger.

Også administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, trakk frem Bakkmoens innsats for effektivisering og standardisering i byggenæringen.

– Bakkmoen har vært en pioner og gjort en stor innsats for digitalisering av byggenæringen med grunntanken om at det er en forutsetning med internasjonale standarder. Vi har vært heldige som har kunnet nyte godt av hans innsats for internasjonal standardisering i så mange år, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Endre Fjellestad, avdelingsleder for fellesoppgaver i Sykehusbygg HF, er svært glad for den velfortjente anerkjennelsen Kjell Ivar Bakkmoen har fått.

-Bakkmoen har en kunnskapsbasert, analytisk og åpen holdning som er av kritisk betydning når det arbeides med svært komplekse problemstillinger. Sykehusbygg er heldige som kan nyte godt av hans kompetanse i det videre arbeidet med å effektivisere norsk sykehusbygging, sier Fjellestad.