logo Sykehusbygg

Klargjør for landing

17. april ble det første elementet til helikopterplattformen løftet opp på taket til det nye sykehuset i Drammen. Dette er den første av mange enkeltdeler som skal løftes og monteres. Delen som ble løftet veide om lag 2,5 tonn og er laget i aluminium.

Publisert 24.04.2024
En bygning med et flagg på toppen

Lett adkomst 

Ved det nåværende sykehuset i Drammen må ambulansehelikoptrene lande på bakken nedenfor sykehuset. Det er ingen direkte forbindelse hvor det er mulig å trille pasienten videre inn i akuttmottaket. Derfor må alle pasienter lastes over i ambulanse og kjøres opp til akuttmottaket. Dette tar tid, krever mer ressurser og er en større belastning for pasientene.  

I det nye sykehuset derimot blir adkomsten lettere for de som ankommer med ambulansehelikopter.  

Ferdig til høsten

Fra selve landingsplattformen er det en kort gangbro over til heisen. Dette er en dedikert akutt-heis som frakter pasienten direkte ned til akuttmottaket i 1. etasje. 

Det er kun ambulansehelikoper som skal lande på sykehuset. Redningshelikoptert SAR Queen kan ikke lande her, de flyr direkte til Oslo Universitetssykehus. 

Plattformen skal stå ferdig tidlig høsten 2024.