logo Sykehusbygg

Konseptprogram for bildediagnostikk

Sykehusbygg HF, ved sykehusplanlegger Karin I. Steen i spissen, har utarbeidet Konseptprogram for bildediagnostikk – et dokument som skal gi oversikt over fagområdene radiologi og nukleærmedisin. 

Publisert 13.04.2021
Sist oppdatert 25.10.2021

Det er i hovedsak modaliteter med behov for støtteareal knyttet til utstyr og aktiviteter som er beskrevet i konseptprogrammet, men det beskriver også faglige utviklingstrender for å gi en oversikt over framtidige behov for arealer.

Karin I. Steen har mange års erfaring fra bildediagnostikk og stråleterapi, og har tidligere jobbet både som radiograf og stråleterapeut. Hun har også vært klinikksjef ved klinikk for bildediagnostikk ved St. Olavs hospital HF, og jobbet i fagavdelingen i Helse Midt-Norge RHF, i fagavdelingen med blant annet regional plan for bildediagnostikk.

- Konseptprogrammet for bildediagnostikk er et verktøy for kunnskapsbasert planlegging av arealer og logistikk i sykehus– både ved nybygg og bygg som er under ombygging. Det sammenstiller både forsknings og erfaringsbasert kunnskap, og presenterer ulike konsepter for løsninger, forteller Steen.

Det har vært bred involvering fra mange ulike fagpersoner fra både regionale helseforetak (RHF), og helseforetak (HF) i utarbeidelsen av dette konspetprogrammet. Målgruppen er personer som er involvert i planlegging av bildediagnostistisk enhet.

Du kan lese hele Konseptprogram for bildediagnostikk her