logo Sykehusbygg

Konseptprogram for psykisk helse

Sykehusbygg har bidratt inn i et konseptprogram for psykisk helse i samarbeid Centrum for vårdens arkitektur ved Chalmers i Gøteborg.Vi er for tiden involvert i mange prosjekt for psykisk helse, og konseptprogrammet vil være et godt verktøy i kunnskapsbasert planlegging og bygging av hus for psykisk helse. Konseptprogrammet skal bidra til forenkling av planlegging og raskere gjennomføring.

Publisert 06.09.2019
Sist oppdatert 25.10.2021
Grafisk brukergrensesnitt

Et konseptprogram skal bidra til kunnskapsbasert planlegging og bygging av sykehusbygg. Det skal også redusere tidsbruken for kunnskapsinnhenting ved planlegging av sykehus, og gi et felles kunnskapsgrunnlag og et likt utgangspunkt for planlegging og bygging. I tillegg skal det avklare områder med behov for innovasjon, forskning og utvikling.

Det var Program for Teknisk Standard (PTS) i Sverige som ga Chalmers i oppdrag å produsere konseptprogrammet for psykisk helse.

Chalmers og Sykehusbygg har hatt et samarbeid over tid, og Sykehusbygg ble invitert til å delta.

Målgruppen for konseptprogrammet er sykehusplanleggere, planleggere i helseforetak og primærhelsetjenesten, fagfolk, pasienter og andre interesserte.

Konseptprogrammet er utviklet av sykehusplanleggere, helseledere, arkitekter og forskere. Det har vært gjennomført flere workshops med bred involvering fra brukere og fagfolk. I tillegg er det gjennomført studiebesøk og analyser av ulike bygg for psykisk helse i Skandinavia, blant annet basert på intervjuer med pasientrepresentanter, fagfolk og forskere. Resultatene danner basen for forslag til utforming.

Tema som er beskrevet i konseptprogrammet er blant annet;

  • «modell for å minske stress»
  • Farger, materialvalg og kunst, natur
  • Pasientsikkerhet og beskyttelse mot selvskading, sosial densitet
  • Lyd og akustikk, lys
  • Pasientrommet, normalisert hjemlig miljø
  • Behandlingsareal og aktiviteter
  • Ansattes tilgjengelighet og oversikt

 

Du finner konseptprogrammet for psykisk helse her